Darbuotojų funkcijos ir reikalavimai

VĮ Mažeikių miškų urėdijos miškininkystės srities specialistų pareigybių rekomenduojami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai

Specialisto pareigos
Kvalifikaciniai reikalavimai
Miškų urėdas Biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės ar ekologijos ir aplinkotyros krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės ar ekonomikos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ( magistro kvalifikacinį laipsnį);
Turintiems biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės ar ekonomikos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), privaloma turėti biomedicinos mokslų srities miškininkystės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį).
Privalo turėti ne mažesnį nei 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį.
Vyriausiasis miškininkas Aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų srities miškininkystės krypties išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį.
Vyriausiasis buhalteris Aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties, arba šioms kryptims prilygintiną išsilavinimą
Ekonomistas Aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties, arba šioms kryptims prilygintą išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį; arba aukštąjį neuniversitetinį (kolegija) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties, arba šioms kryptims prilygintą išsilavinimą.
Buhalteris Aukštąjį neuniversitetinį (kolegija) arba aukštesnįjį, arba specialųjį vidurinį ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties, arba vadybos ir verslo administravimo krypties, arba šioms kryptims prilygintą specialųjį kvalifikacinį parengimą.
Vyriausias inžinierius Aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų srities miškininkystės krypties magistro kvalifikacinį laipsnį ; arba
Aukštąjį neuniversitetinį (kolegija) miškininkystės krypties išsilavinimą, profesinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir aukštąjį universitetinį išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį.
Medelyno viršininkas Aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities miškininkystės krypties išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį
Medelyno meistras Aukštąjį neuniversitetinį (kolegija) arba aukštesnįjį išsilavinimą (aukštesnioji mokykla), arba specialųjį vidurinį (technikumas)miškininkystės išsilavinimą.
Miškotvarkos inžinierius Aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities miškininkystės krypties išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Miško želdinimo ir apsaugos inžinierius Aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities miškininkystės krypties išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Prekybos vadybininkas Aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities miškininkystės krypties, socialinių mokslų srities verslas ir vadyba krypties išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Medienos ruošos ir darbų saugos inžinierius Aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities miškininkystės krypties, socialinių mokslų srities verslas ir vadyba krypties išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį
Medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininkas Aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities miškininkystės krypties, socialinių mokslų srities verslas ir vadyba krypties išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Girininkas Aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties išsilavinimą ( bakalauro kvalifikacinį laipsnį); arba
Aukštąjį neuniversitetinį (kolegija) miškininkystės krypties išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą ir aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį).
Girininko pavaduotojas Aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties išsilavinimą ( bakalauro kvalifikacinį laipsnį); arba
Aukštąjį neuniversitetinį (kolegija) biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties ar jam prilygintą išsilavinimą
Eigulys Aukštąjį neuniversitetinį (kolegija) arba aukštesnįjį išsilavinimą (aukštesnioji mokykla) arba specialųjį vidurinį (technikumas) miškininkystės išsilavinimą; arba
Specialųjį vidurinį (technikumas) ir miškininkystės srities eigulio specialųjį kvalifikacinį parengimą (kursai).
Medienvežio vairuotojas Vairuotojo pažymėjimas, hidromanipuliatorių operatoriaus pažymėjimas.
Vairuotojas Vairuotojo pažymėjimas.
Medvežės operatorius Traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimas, vairuotojo pažymėjimas, hidromanipuliatorių operatoriaus pažymėjimas.
Medkirtės operatorius Traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimas, vairuotojo pažymėjimas, hidromanipuliatorių operatoriaus pažymėjimas.
Autogreiderininkas Traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimas.
Ekskavatorininkas Traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimas.
Lengvųjų automobilių šaltkalvis Profesinė šaltkalvio kvalifikacija
Suvirintojas Profesinė suvirintojo kvalifikacija
Valytoja -
Traktorininkas Traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimas.
Miškų ūkio darbininkas (miško darbininkas) Profesinė miško pjovėjo (medkirčio) kvalifikacija arba miško pjovėjo atestacijos pažymėjimas.
Elektros įrangos techninės priežiūros elektrikas Elektros įrengimų priežiūros ir taisymo elektromonterio kvalifikacija
Santechnikas Profesinė santechniko kvalifikacija
Miško apželdinimo darbininkas -