2011 m. veiklos planai ir ataskaitos

2011 m. veiklos planai
Metinis veiklos planas 2011 metams
Turto įsigijimo ir skolinimosi planas 2011 metams

  
2011 m. veiklos ataskaitos   
2011 m. metinio veiklos plano įvykdymas Atsisiųsti (pdf) 
2011 m. turto įsigijimo ir skolinimosi plano įvykdymas Atsisiųsti (pdf) 
  
2011 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinys:  
Balansas Atsisiųsti (pdf) 
Pelno (nuostolių) ataskaita Atsisiųsti (pdf) 
Pinigų srautų ataskaita Atsisiųsti (pdf) 
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita Atsisiųsti (pdf) 
Aiškinamasis raštas Atsisiųsti (pdf) 
Veiklos ataskaita Atsisiųsti (pdf) 
Nepriklausomo audito išvada Atsisiųsti (pdf)