Tarpiniai 2011 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

2011 m. tarpinės ataskaitos
Tarpinių ( 12 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys


1. Balansas (PDF) Atsisiųsti

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF) Atsisiųsti

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF) Atsisiųsti

4. Aiškinamasis raštas (PDF) Atsisiųsti
 
Tarpinių ( 9 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF) Atsisiųsti

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF) Atsisiųsti

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF) Atsisiųsti
 
4. Aiškinamasis raštas (PDF) Atsisiųsti
 

Tarpinių ( 6 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF) Atsisiųsti

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF) Atsisiųsti

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF) Atsisiųsti

4. Aiškinamasis raštas (PDF) Atsisiųsti

5. Veiklos ataskaita(PDF) Atsisiųsti


Tarpinių ( 3 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys

1. Balansas (PDF) Atsisiųsti 

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF)Atsisiųsti

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF) Atsisiųsti

4. Aiškinamasis raštas (PDF) Atsisiųsti 
Comments