Tarpinių ( 6 mėnesių ) finansinių ataskaitų rinkinys


1. Balansas (PDF) Atsisiųsti

2. Pelno (nuostolių) ataskaita (PDF) Atsisiųsti

3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF) Atsisiųsti

4. Aiškinamasis raštas (PDF) Atsisiųsti

5. Veiklos ataskaita(PDF) Atsisiųsti
Ċ
Einius Plonis,
2011-11-14 02:54
Ċ
Einius Plonis,
2011-11-14 02:54
Ċ
Einius Plonis,
2011-11-14 02:54
Ċ
Einius Plonis,
2011-11-14 02:54
Ċ
Einius Plonis,
2011-11-14 02:54
Comments