MEDIENOS RUOŠOS IR MIŠKO ŪKINIŲ PASLAUGŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Viktoras Kalnikas paskelbė 2013-11-15 06:57   [ atnaujino 2013-11-15 07:08, Einius Plonis ]

VĮ Mažeikių miškų urėdija (toliau vadinama – Užsakovas) planuoja pirkti  medienos ruošos ir miško ūkines paslaugas. Perkamos paslaugos planuojamos atlikti – Naujosios Akmenės, Balėnų, Kairiškių, Kapėnų, Kruopių, Mažeikių, Papilės, Renavo, Ruzgų, Sedos girininkijose. Užsakovas pasilieka teisę pakeisti paslaugų atlikimo vietą – iš vienos girininkijos perkelti į bet kurią kitą miškų urėdijos administruojamą vietą (girininkiją).

        Numatomų pirkti medienos ruošos ir miško ūkinių paslaugų technologinės savybės  nurodytos 1 lentelėje.

        Pastabas ir pasiūlymus dėl pirkimo “Medienos ruošos ir miško ūkinės paslaugos” techninės  specifikacijos galima pateikti  vyriausiajai miškininkei Eligijai Panovienei, tel. Nr. (8 610) 41237, (8 443) 71 586 el. p. e.panoviene@mazmu.lt, faksu 8 443 71 357, arba CVP IS priemonėmis iki 2013 m. lapkričio 25 d. 11.00 val.


Atsisiųsti technines specifikacijas:
Comments