Žemės naujiems miškams įveisti pirkimas

Mažeikių urėdija paskelbė 2014-10-22 06:38   [ atnaujino 2014-10-22 06:38, Einius Plonis ]


Perkančioji organizacija: VĮ Mažeikių miškų urėdija (įm. kodas 166484784).

Adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas: Senkelio g. 14, LT-89126 Mažeikiai,

tel. (8 443) 71 586, faks. (8 443) 71 357, el. p. info@mazmu.lt.

Pirkimo pavadinimas: Žemės naujiems miškams įveisti pirkimas.

Perkamo objekto paskirtis ir buvimo vieta: valstybės nuosavybėn – valdyti patikėjimo teise, VĮ Mažeikių miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje, Mažeikių rajone.

Pirkimo būdas: Skelbiamos derybos. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 nutarimu Nr. 841 patvirtinto Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo aktualia redakcija.

Reikalaujami parduodamo turto techniniai, ekonominiai duomenys (svarbesnieji):

  1. Ne mažesni kaip 0,5 ha ploto žemės sklypai, besiribojantys su valstybinės reikšmės miškais, kuriuos patikėjimo teise valdo VĮ Mažeikių miškų urėdija, arba tokio paties ploto sklypai, esantys ne toliau kaip 1 km atstumu nuo urėdijos miškų.

  2. Žemės sklypai turi turėti privažiavimą (kelias arba kelio servitutas).

  3. Priklausomai nuo skiriamų lėšų žemei naujiems miškams įveisti, gali būti perkamas vienas ar keli žemės sklypai, vidutiniškai apie 2 ha (priklausomai nuo pasiūlytos kainos).

  4. Kai žemės savininkas nesutinka parduoti valstybei žemės naujiems miškams įveisti už kainą, apskaičiuotą pagal žemės verčių zonų žemėlapius, jis savo lėšomis turi atlikti individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įsakymo nustatyta tvarka ir žemės sklypų pirkimo komisijai pateikti turto vertinimo ataskaitą kartu su paraiška ir kitais dokumentais.

  5. Sklypai, nepriskirti teritorijoms, kuriose mišką veisti draudžiama.

PARAIŠKŲ RENGIMO REIKALAVIMAI

Parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatai: nuosavybę patvirtinančių dokumentų patvirtintos kopijos, kadastrinių duomenų bylos kopija. Informacija, kad parduodamas žemės sklypas nėra įkeistas ar kitaip suvaržytas.

Paraiškų pateikimo terminas: 2014 m. gruodžio 2 d. 1000 val.

Kalba ar kalbos, kuriomis kandidatų dokumentai turi būti parengti: lietuvių.

Pirkimo dokumentų (sąlygų) pateikimo tvarka: pirkimo dokumentai kandidatams pateikiami nemokamai, gavus raštišką prašymą adresu: Mažeikių miškų urėdija, Senkelio g. 14, Mažeikiai.Comments