Informacija‎ > ‎

Miškų sertifikavimas


Visuomenėje nuolat didėja susirūpinimas dėl racionalaus miškų naudojimo. Norima, kad naudojama mediena ir medienos gaminiai būtų pagaminti iš miškų, kuriuose ūkinė veikla vykdoma nepažeidžiant priimtų aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių standartų. Miškų sertifikavimas tai ir yra procesas, kurio metu miškų ūkinė veikla įvertinama pagal nustatytų standartų visumą. Tuo tikslu Mažeikių miškų urėdijoje įgyvendinta miškų sertifikavimo programa pagal tarptautinės organizacijos FSC® (Forest Stewardship Council®) principus. Tai yra nepriklausoma tarptautinė miškų ūkio vertinimo ir medienos gaminių kilmės žymėjimo sistema. Ji suteikia vartotojui garantijas, kad pagal šį dokumentą pateikta miško produkcija yra kilusi iš atsakingai tvarkomų miškų, Rainforest Alliance nepriklausomai sertifikuotų remiantis Forest Stewardship Council® taisyklėmis. 2014 m. kovo mėn. miškų urėdijai įteiktas Rainforest Alliance sertifikatas.   FSC® sertifikato numeris NC-FM/COC-012437, prekinių ženklų numeris FSC-C001739. Sertifikatas galioja iki 2019-04-01. 

Tai reiškia kad VĮ Mažeikių miškų urėdija vykdydama miškų ūkinę veiklą įsipareigoja laikytis FSC®) principų ir kriterijų:

 

1 principas. Įstatymų bei FSC®) principų laikymasis. 

Šis principas reikalauja kad miškų ūkio veikla būtų vykdoma vadovaujantis  šalies įstatymais, tarptautiniais susitarimais, bei turi atitikti visus FSC®) principus.

 

2 principas. Nuosavybės ir naudojimo teisė bei atsakomybė.

Ilgalaikė žemės ir miško išteklių nuosavybės ir nadojimo teisė turi būti griežtai apibrėžta, įforminta dokumentais ir juridiškai įteisinta.

 

3 principas. Vietos žmonių teisės.

Šis principas reikalauja kad būtų pripažįstama ir gerbiama vietos žmonių teisė turėti, naudoti ir valdyti savo žemę, teritoriją ir išteklius.

 

4 principas. Santykiai su bendruomenėmis ir darbuotojų teisės.

Miškų ūkis turi išsaugoti arba gerinti miško darbuotojų ir vietos bendruomenių ilgalaikę socialinę ir ekonominę gerovę.

 

5 principas. Nauda iš miško.

Miškų ūkio veikla turi skatinti efektyvų daugiatikslį miško naudojimą, siekiant užtikrinti ekonominį gyvybingumą ir platų aplinkosauginių bei socialinių funkcijų spektrą.

 

6 principas. Poveikis aplinkai.

Miškų ūkis turi išsaugoti biologinę įvairovę ir su ja susijusias vertybes, vandens išteklius, dirvožemį, unikalias ir lengvai pažeidžiamas ekosistemas bei kraštovaizdį, išlaikyti miško ekologines funkcijas bei miškų vientisumą.

 

7 principas. Miškotvarkos projektas.

Miškotvarkos projektas turi būti paruoštas, įgyvendinamas ir nuolat atnaujinamas, atsižvelgiant į darbų apimtis ir intensyvumą. Aiškiai turi būti apibrėžti ilgalaikiai miškų ūkio tikslai ir priemonės jiems pasiekti.

 

8 principas. Stebėsena ir įvertinimas.

Stebėsena ir įvertinimas, atsižvelgiant į miškų ūkio apimtis ir intensyvumą, turi įvertinti miškų būklę, produkcijos kiekį, gamybos grandinę, miško ūkio veiklą bei jos poveikį aplinkai ir visuomenei.

 

9 principas. Ypatingos vertės miškų išsaugojimas.

Miškų ūkio veikla didelę aplinkosauginę reikšmę turinčiuose miškuose turi būti vykdoma siekiant išsaugoti ar sustiprinti šiems miškams būdingas savybes. Sprendimai dėl didelės aplinkosauginės reikšmės miškų visuomet turi būti priimami prevencinio požiūrio kontekste.

 

10 principas. Plantaciniai želdiniai.

Plantaciniai želdiniai turi būti planuojami ir tvarkomi pagal 1-9 principus ir kriterijus bei remiantis 10 principu ir jo kriterijais. Plantaciniai želdiniai teikia socialinių ir ekonominių privalumų bei prisideda tenkinant pasaulio poreikį medienos produktams, jais taip pat siekiama sumažinti natūralių miškų naudojimą bei skatinti jų atkūrimą ir apsaugą.


www.fsc.org
www.rainforest-alliance.org
www.nepcon.net

Ċ
Mažeikių urėdija,
2015-10-06 04:32