Informacija‎ > ‎Viešieji pirkimai‎ > ‎

Viešiejųjų pirkimų skelbimai


Miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto parengimo paslaugų pirkimas

Mažeikių urėdija paskelbė 2017-02-07 22:21   [ atnaujinta 2017-02-07 22:21 ]

Vidinės miškotvarkos parengimo paslaugų specifikacijos projektas: čia

Medelyno priežiūros paslaugų pirkimas

Mažeikių urėdija paskelbė 2017-01-31 05:25   [ atnaujinta 2017-02-14 05:49 ]

Medelyno priežiūros paslaugų techninė specifikacija: čia
Konkurso sąlygos: čia
Skelbimas apie supaprastintą pirkimą: čia

NAFTOS PRODUKTŲ (DYZELINO, BENZINO A-95) pirkimas

Mažeikių urėdija paskelbė 2017-01-11 23:05   [ atnaujinta 2017-01-16 23:23 ]

Techninė specifikacija: atsisiųsti
Atviro konkurso sąlygos: atsisiųsti
1 priedas: atsisiųsti
2 priedas: atsisiųsti
3 priedas: atsisiųsti

Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugos 2017 metams

Mažeikių urėdija paskelbė 2016-11-20 22:41   [ atnaujinta 2016-12-06 23:22 ]

Medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugų techninė specifikacija: Atsisiųsti.

Konkurso sąlygos medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugų pirkimui: Atsisiųsti.

Konkurso sąlygų Priedas Nr. 1 Medienos ruošos ir miško ūkinių paslaugų techninė specifikacija: Atsisiųsti.

Konkurso sąlygų Priedas Nr. 2 - Tiekejo deklaracija: Atsisiųsti.

Konkurso salygų Priedas Nr. 3 - Pasiūlymų formos: Atsisiųsti.

Konkurso sąlygų Priedas Nr. 4 - Maksimalus paslaugu ikainiai: Atsisiųsti.

Konkurso sąlygų Priedas Nr. 5 - Kainodaros taisykles: Atsisiųsti.

Konkurso salygų Priedas Nr. 6 - Sutarties projektas: Atsisiųsti.

Skelbimas apie supaprastintą pirkimą: Atsisiųsti.

2 lengvųjų krovinių automobilių pirkimas

Einius Plonis paskelbė 2016-08-05 05:38   [ atnaujino 2016-11-03 00:07, Mažeikių urėdija ]

Lengvųjų krovinių automobilių techninė specifikacija Atsisiųsti.

Konkurso sąlygos Atsisiųsti.

Skelbimas apie supaprastintą pirkimą Atsisiųsti.

Savikrovės priekabos pirkimas

Mažeikių urėdija paskelbė 2016-08-05 05:38   [ atnaujino 2016-12-30 04:15, Mažeikių urėdija ]

Informacija apie nustatytus laimėtojus. Atsisiųsti.

Savikrovės priekabos pirkimo konkurso sąlygos su priedais. Atsisiųsti.

Savikrovės priekabos techninė specifikacija. Atsisiųsti.


NAUJO MIŠKO TRAKTORIAUS PIRKIMAS

Mažeikių urėdija paskelbė 2016-08-03 13:06   [ atnaujino 2016-12-28 06:34, Mažeikių urėdija ]

Miško traktoriaus pirkimo konkurso sąlygos su priedais. Atsisiųsti.

Miško traktoriaus technine specifikacija. Atsisiųsti.

Informacija apie nustatyus laimėtojus. Atsisiųsti.

Žemės naujiems miškams įveisti pirkimas

Mažeikių urėdija paskelbė 2015-09-04 05:02   [ atnaujinta 2015-09-04 05:04 ]

VĮ Mažeikių miškų urėdijos skelbimas

Žemės naujiems miškams įveisti pirkimas

Perkančioji organizacija: VĮ Mažeikių miškų urėdija (įm. kodas 166484784).

Adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas: Senkelio g. 14, LT-89126 Mažeikiai,

tel. (8 443) 71 586, faks. (8 443) 71 357, el. p. info@mazmu.lt.

visas skelbimasŽemės naujiems miškams įveisti pirkimas

Mažeikių urėdija paskelbė 2015-04-22 23:04

VĮ Mažeikių miškų urėdijos skelbimas

Žemės naujiems miškams įveisti pirkimas

Perkančioji organizacija: VĮ Mažeikių miškų urėdija (įm. kodas 166484784).

Adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas: Senkelio g. 14, LT-89126 Mažeikiai,

tel. (8 443) 71 586, faks. (8 443) 71 357, el. p. info@mazmu.lt.

Kandidatai, norėdami gauti pirkimo dokumentus ir pateikti paraiškas, gali kreiptis adresu: VĮ Mažeikių miškų urėdija, vyriausioji miškininkė Eligija Panovienė.

Pirkimo pavadinimas: Žemės naujiems miškams įveisti pirkimas.

Perkamo objekto paskirtis ir buvimo vieta: valstybės nuosavybėn – valdyti patikėjimo teise, VĮ Mažeikių miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 nutarimu Nr. 841 patvirtinto Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo aktualia redakcija.

Reikalaujami parduodamo turto techniniai, ekonominiai duomenys (svarbesnieji):

a) Ne mažesni kaip 0,5 ha ploto žemės sklypai, besiribojantys su valstybinės reikšmės miškais, kuriuose patikėjimo teise valdo VĮ Mažeikių miškų urėdija, arba tokio paties ploto sklypai, esantys ne toliau kaip 1 km atstumu nuo tokių miškų.

b) Atskiri, ne mažesni kaip 3 ha ploto žemės sklypai, nutolę nuo VĮ Mažeikių miškų urėdijos valdomų miškų nedaugiau nei 3 km , jeigu privažiavimui prie jų yra tinkamas ir servitutais įteisintas kelias.

c) Atskiri, ne mažesni kaip 5 ha ploto žemės sklypai, nutolę nuo VĮ Mažeikių miškų urėdijos valdomų miškų daugiau kaip 3 km, jeigu privažiavimui prie jų yra tinkamas ir servitutais įteisintas kelias.

d) Kai žemės savininkas nesutinka parduoti žemės naujiems miškams įveisti už kainą , apskaičiuotą pagal žemės verčių zonų žemėlapius, jis savo lėšomis turi atlikti individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka ir žemės sklypų pirkimo komisijai pateikti turto vertinimo ataskaitą kartu su paraiška ir kitais dokumentais.

e) Sklypai, nepriskirti teritorijoms, kuriose mišką veisti draudžiama.

PARAIŠKŲ RENGIMO REIKALAVIMAI

Parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatai: nuosavybę patvirtinančių dokumentų patvirtintos kopijos, kadastrinių duomenų bylos kopija. Informacija, kad parduodamas žemės sklypas nėra įkeistas ar kitaip suvaržytas.

Paraiškų pateikimo terminas: 2015 m. birželio 5 d. 1000 val.

Kalba ar kalbos, kuriomis kandidatų dokumentai turi būti parengti: lietuvių.

Pirkimo dokumentų (sąlygų) pateikimo tvarka: pirkimo dokumentai kandidatams pateikiami nemokamai, gavus raštišką prašymą adresu: VĮ Mažeikių miškų urėdija, Senkelio g. 14, Mažeikiai.

1-10 of 30