Žemės naujiems miškams įveisti pirkimas

Mažeikių urėdija paskelbė 2015-04-22 23:04

VĮ Mažeikių miškų urėdijos skelbimas

Žemės naujiems miškams įveisti pirkimas

Perkančioji organizacija: VĮ Mažeikių miškų urėdija (įm. kodas 166484784).

Adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas: Senkelio g. 14, LT-89126 Mažeikiai,

tel. (8 443) 71 586, faks. (8 443) 71 357, el. p. info@mazmu.lt.

Kandidatai, norėdami gauti pirkimo dokumentus ir pateikti paraiškas, gali kreiptis adresu: VĮ Mažeikių miškų urėdija, vyriausioji miškininkė Eligija Panovienė.

Pirkimo pavadinimas: Žemės naujiems miškams įveisti pirkimas.

Perkamo objekto paskirtis ir buvimo vieta: valstybės nuosavybėn – valdyti patikėjimo teise, VĮ Mažeikių miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 nutarimu Nr. 841 patvirtinto Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo aktualia redakcija.

Reikalaujami parduodamo turto techniniai, ekonominiai duomenys (svarbesnieji):

a) Ne mažesni kaip 0,5 ha ploto žemės sklypai, besiribojantys su valstybinės reikšmės miškais, kuriuose patikėjimo teise valdo VĮ Mažeikių miškų urėdija, arba tokio paties ploto sklypai, esantys ne toliau kaip 1 km atstumu nuo tokių miškų.

b) Atskiri, ne mažesni kaip 3 ha ploto žemės sklypai, nutolę nuo VĮ Mažeikių miškų urėdijos valdomų miškų nedaugiau nei 3 km , jeigu privažiavimui prie jų yra tinkamas ir servitutais įteisintas kelias.

c) Atskiri, ne mažesni kaip 5 ha ploto žemės sklypai, nutolę nuo VĮ Mažeikių miškų urėdijos valdomų miškų daugiau kaip 3 km, jeigu privažiavimui prie jų yra tinkamas ir servitutais įteisintas kelias.

d) Kai žemės savininkas nesutinka parduoti žemės naujiems miškams įveisti už kainą , apskaičiuotą pagal žemės verčių zonų žemėlapius, jis savo lėšomis turi atlikti individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka ir žemės sklypų pirkimo komisijai pateikti turto vertinimo ataskaitą kartu su paraiška ir kitais dokumentais.

e) Sklypai, nepriskirti teritorijoms, kuriose mišką veisti draudžiama.

PARAIŠKŲ RENGIMO REIKALAVIMAI

Parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatai: nuosavybę patvirtinančių dokumentų patvirtintos kopijos, kadastrinių duomenų bylos kopija. Informacija, kad parduodamas žemės sklypas nėra įkeistas ar kitaip suvaržytas.

Paraiškų pateikimo terminas: 2015 m. birželio 5 d. 1000 val.

Kalba ar kalbos, kuriomis kandidatų dokumentai turi būti parengti: lietuvių.

Pirkimo dokumentų (sąlygų) pateikimo tvarka: pirkimo dokumentai kandidatams pateikiami nemokamai, gavus raštišką prašymą adresu: VĮ Mažeikių miškų urėdija, Senkelio g. 14, Mažeikiai.

Ċ
Mažeikių urėdija,
2015-04-22 23:04
Comments