Struktūros schema

Organizacinė struktūra ir žmogiškieji resursai

VĮ Mažeikių miškų urėdijos pareigybių sąrašas:

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Miškų urėdas

1

Vyriausiasis miškininkas

1

Vyriausiasis inžinierius

1

Miškotvarkos inžinierius

1

Miško apsaugos ir miško želdinimo inžinierius

1

Prekybos vadybininkas

1

Medienos ruošos ir darbų saugos inžinierius

1

Sekretoriaus

1

Personalo inspektorius

1

Informatikas

1

Medelynas

Viršininkas

1

Meistras

1

Buhalterinės apskaitos ir ekonominė tarnyba

Vyriausiasis buhalteris

1

Vyr. buhalterio pavaduotojas

1

Buhalteris

2

Medienos ruošos, prekybos ir techninis padalinys

Viršininkas

1

Mechanikas

1

Meistras

1

Girininkijos

Girininkas

10

Girininko pavaduotojas

10

Eiguliai

20