Naujienos


Patvirtinta būsimos Valstybinių miškų urėdijos valdyba

Mažeikių urėdija paskelbė   [ atnaujinta ]

Šiandien aplinkos ministro Kęstučio Navicko įsakymu patvirtinta Valstybinio miškotvarkos instituto valdyba. Ši valstybės įmonė, vykdant valstybinių miškų ūkio valdymo pertvarką, bus reorganizuota į VĮ Valstybinių miškų urėdiją.

Būsimos valstybės įmonės valdybą sudaro septyni nariai: du įmonės darbuotojų atstovai – Ina Bikuvienė, Artūras Gustainis, įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Aplinkos ministerijos atstovė Agnė Jakstienė ir keturi nepriklausomi nariai – Gediminas Jasinevičius, Mantas Šukevičius, Viktorija Trimbel, Alditas Saulius.

„Valdybos suformavimas yra reikšmingas žingsnis pirmyn. Jos laukia nemažai neatidėliotinų darbų, kurie turės prisidėti prie galimų grėsmių suvaldymo, strateginių krypčių įgyvendinimo ir veikiančios struktūros sukūrimo“, – sako aplinkos ministras K. Navickas.

Atrankos komisija iš pakviestų kandidatų sąrašo per du etapus atrinko keturis nepriklausomus valdybos narius pagal šias kompetencijas: finansų (finansų valdymas, analizė ar auditas), miškininkystės arba miškotyros, strateginio planavimo ir valdymo, vadybos / įmonių valdysenos. Prašymus dalyvauti atrankoje į nepriklausomus valdybos narius buvo pateikę 48 kandidatai.

„Nepriklausomų valdybos narių atranka parodė, kad naujai kuriama įmonė sugeba pritraukti žmones, kurie turi milžinišką darbo didelėse įmonėse patirtį, – teigia aplinkos viceministras Martynas Norbutas. – Tai turėtų užtikrinti sklandesnį įmonės kūrimo procesą“.

Kad svarbiausi pertvarkos procesai vyktų kaip įmanoma sklandžiau, dar šiemet atlikti kiti svarbūs parengiamieji darbai: paruoštas reorganizavimo veiksmų planas ir visų 42 miškų urėdijų reorganizavimo sąlygos, atlikta pirminė miškų urėdijų turto, sutarčių, kreditorių ir kt. inventorizacija, paskelbtas būsimos įmonės pirminis įstatų projektas, priimtas Vyriausybės nutarimas dėl prekybos mediena sistemos pritaikymo vienai įmonei. Urėdijose jau baigta darbuotojų konsultavimo ir informavimo procedūra.

Reorganizuojamų miškų urėdijų darbuotojams darbo sutartyse bus išsaugotas nepertraukiamasis darbo stažas bei kitos garantijos ir lengvatos, numatytos Darbo kodekse. Visi urėdijų darbuotojai, išskyrus vadovus (urėdus), išsaugos savo darbo vietas, nebent nesutiks toliau dirbti būsimoje įmonėje.

Valstybinių miškų valdymo pertvarka pradėta nuo dialogo su kiekviena iš 42 urėdijų. Diskusijose išklausyti miškininkų pasiūlymai ir pastabos, aptarta būsimos valstybės įmonės struktūra. Pagrindinės Valstybinių miškų urėdijos funkcijos išliks tos pačios, kaip ir dabartinių miškų urėdijų.

Iš pradžių Valstybinių miškų urėdija turės 42 regioninius padalinius (filialus), kurių skaičius per kitus metus palaipsniui sumažės iki 26. Aplinkos ministerija, kaip pertvarkos iniciatorius, pateikė siūlymus ir kriterijus dėl tinkamiausių vietų įmonės filialų centrams parinkti.

Skaičiuojama, kad užbaigus valstybinių miškų ūkio valdymo pertvarką ir sukūrus darniai veikiančią įmonę, kasmet bus sutaupoma po 10 mln. eurų įmonės lėšų ir iki 3 mln. eurų iš valstybės biudžeto. Šias lėšas norima panaudoti miškininkų atlyginimams didinti ir miškų gamtosauginėms funkcijoms sustiprinti.

Informacija apie nepriklausomus valdybos narius.

Gediminas Jasinevičius – Europos ministrų konferencijos patarėjas miškų ūkio klausimais, Joensuu Europos miškų instituto doktorantas, darbuotojas – tyrėjas.

Mantas Šukevičius – įmonės „Lindorff OY“ kreditų vadovas, kreditavimo ir probleminių klientų komiteto pirmininko pavaduotojas.

Viktorija Trimbel – UAB EPSO-G stebėtojų tarybos pirmininkė, AB Lietuvos radijo ir televizijos centro nepriklausoma valdybos narė. Ji taip pat yra UAB „Quantum Capital“ vadovaujančioji partnerė.

Alditas Saulius – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdybos narys, Vilniaus regiono kreditų unijos stebėtojų tarybos narys, kredito unijos „Memelio taupomoji kasa“ stebėtojų tarybos narys.

Skelbiamas aukcionas

Mažeikių urėdija paskelbė 2017-12-05 01:14   [ atnaujinta 2017-12-05 01:15 ]

VĮ Mažeikių miškų urėdija skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto pardavimo aukcioną, kuris įvyks VĮ Mažeikių miškų urėdijoje (Senkelio g.14, Mažeikiai) 2017 m. gruodžio 19 d. 10.30 val. Neįvykus pirmam aukcionui, gruodžio 22 d. 10.30 val., tuo pačiu adresu vyks antrasis aukcionas. Aukciono dalyviai registruojami rengiamo aukciono dieną 10.00-10.20 val.

Juridiniai asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione, privalo pateikti:
1. Registracijos pažymėjimo įmonės nustatyta tvarka patvirtintą nuorašą.
2. Įgaliojimą atstovauti įmonę aukcione.
Fiziniai asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Aukciono dalyviai, norintys pirkti prekes, iki registracijos aukcione sumoka pavedimu į VĮ Mažeikių miškų urėdijos atsiskaitomąją sąskaitą 10 % numatomo pirkti turto vieneto pradinės kainos įnašą. Mokėjimo pavedime nurodyti: ''Pradinis įnašas už perkamą turtą (jį įvardijant)''. Įnašas aukciono laimėtojui įskaitomas apmokant už aukcione įsigytą prekę. Aukciono laimėtojui nesumokėjus už įsigytą prekę, įnašas negrąžinamas.

Už pradinį įnašą ir įsigytą turtą mokama pavedimu į VĮ Mažeikių miškų urėdijos sąskaitą LT 674010040700070195, AB DNB bankas, banko kodas 40100.

Dalyviai, norintys dalyvauti aukcione, turi turėti dokumentą, patvirtinantį, kad įsigytas dalyvio bilietas. Aukciono dalyvio bilieto kaina - 5,0 Eur. Žiūrovo bilieto kaina – 3,0 Eur. Aukciono dalyviui ir žiūrovui pinigai už bilietus negrąžinami.

Dalyvio/žiūrovo mokestis mokamas urėdijos kasoje grynais arba pavedimu į urėdijos sąskaitą iki aukciono pradžios.

Už nupirktą turtą sumokama pavedimu per 5 darbo dienas po aukciono.

Parduodamo turto apžiūra vyks VĮ Mažeikių miškų urėdijoje (Sedos 51, Mažeikiai), 3 darbo dienos iki aukciono pradžios nuo 8 iki 10.00 val.

Informaciją aukciono klausimais teikia, MRPT padalinio viršininkas Artūras Raudonis, tel. 8443 72739, el. paštas arturas.raudonis@mazmu.lt, vyriausiasis inžinierius Juozas Kėsas, tel. Nr. 8443 98953, el. paštas juozas.kesas@mazmu.lt

Parduodama:

Eil.

 Nr.

Turto pavadinimas

Inventorinis

Nr.

Įsigijimo metai

Mato

vnt.

Kiekis

Pradinė vieneto kaina,

 Eur (be PVM)

Netinkamumo priežastis

1.

Pneumatinis plaktas

142102

1973-09-01

vnt

1

600,0

nereikalingas

2.

Suvirinimo agregatas

142332

1991-01-01

vnt

1

200,0

nereikalingas

3.

Staklės SUM-1 (pjovimo)

142331

1990-12-01

vnt

1

300,0

nereikalingas

4.

Kopijavimo aparatas

180120

2006-01-13

vnt

1

10,0

sugedęs

5.

Staklės T 400 (galandymo)

240003265

2012-06-29

vnt

1

20,0

nereikalingas

6.

Staklės (drožimo)

240003269

2012-06-29

vnt

1

100,0

nereikalingas

7.

Ventiliatorius VKR 5

240003257

2012-06-29

vnt

1

30,0

nereikalingas

8.

Cisterna

240000057

2005-01-01

vnt

1

170,0

nereikalingas

9.

Cisterna 25 m³

240000062

2005-01-01

vnt

1

170,0

nereikalingas

10.

Radijo imtuvas

240000063

2005-01-01

vnt

2

2,0

nereikalingas

11.

Metalo laužas

 

 

t

0,58

100,0

 

12.

Hidraulinis siurblys

280124308

 

vnt

1

10,0

nereikalingas, naudotas

13.

Galvutė varikliui ''URAL''

280124311

 

vnt

2

10,0

nereikalinga

14.

Pavarų dėžė

280124324

 

vnt

1

60,0

Nereikalinga, neveikianti

15.

Variklis naudotas ''URAL''

280124327

 

vnt

1

80,0

Iškomplektuotas, naudotas

16.

Variklis ''VAZ''

280134917

 

vnt

1

20,0

Iškomplektuotas, naudotas

17.

Variklis ''VAZ''

280134918

 

vnt

1

20,0

Iškomplektuotas, naudotas

18.

Galinis tiltas ''VAZ''

280134921

 

vnt

1

10,0

nereikalingas, naudotas

19.

Paskirstymo dėžė ''VAZ''

280134922

 

vnt

1

10,0

Nereikalinga, neveikianti

20.

Automobilis Mitsubishi L 200, BCL 141

150193

2005-08-17

vnt

1

400,0

Išregistruotas

21.

Miškovežinė priekaba 3 ašių, NARKO, DF 498

150209

2010-08-05

vnt

1

10000,0

Išregistruota

22.

Pakabinamas plūgas PP-5-3-35

242093

1994-07-01

vnt

1

100,0

nereikalingas

23.

Pakabinamas plūgas PP-3-30

242089

1990-10-01

vnt

1

100,0

nereikalingas

24.

Kuro kolonėlė

142376

1994-10-21

vnt

1

20,0

nereikalinga

25.

Kuro kolonėlė

142379

1994-11-01

vnt

1

20,0

nereikalinga

26.

Kuro kolonėlė

142380

1994-11-01

vnt

1

20,0

nereikalinga

27.

Suvirinimo pusautomatis KEMAS-200

142397

1997-02-01

vnt

1

20,0

Nereikalingas, sugedęs

28.

Krosnelė – židinys, Vienybė 06-6

142480

2008-04-14

vnt

1

680,0

nereikalinga

29.

Motorinė krūmapjovė StihlFS 450

142490

2008-07-22

vnt

1

30,0

Nereikalinga, neveikianti

30.

Kopijavimo aparatas NP 6512

180107

2002-10-01

vnt

1

10,0

Nereikalingas, neveikianti

31.

Katilas 24 K

142440

2005-10-06

vnt

1

30,0

Nereikalingas, sugedęs

32.

Šaldymo įranga

142417

2002-01-06

vnt

1

50,0

nereikalinga

33.

Transformatorius T-14-10-60

141014

2005-12-31

vnt

1

30,0

Nereikalingas,

neveikiantis

34.

Transformatorius T-14-100

141001

1969-12-01

vnt

1

30,0

Nereikalingas,

neveikiantis

Viešasis vidinės miškotvarkos projekto svarstymas Mažeikių miškų urėdijoje

Mažeikių urėdija paskelbė 2017-12-04 05:49   [ atnaujinta 2017-12-04 05:50 ]

2017 m. gruodžio 01 d. 10 val. VĮ Mažeikių miškų urėdijoje įvyko viešas vidinės miškotvarkos projekto svarstymas. Jo metu buvo pristatomos miškų ūkinės priemonės ateinančiam dešimtmečiui – rekreacinis miškų tvarkymas, gamtosauginės, ūkinės priemonės, ugdomųjų, sanitarinių ir kraštovaizdžio formavimo kirtimų ir želdinimo apimtys.

Viešo svarstymo metu buvo galima teikti pastabas ir pasiūlymus projekto rengėjui.

Miškotvarkos projekto svarstyme dalyvavo VĮ Mažeikių miškų urėdijos darbuotojai ir į urėdijos teritoriją patenkančių saugomų teritorijų direkcijų atstovai.

Projekto organizatorius Mažeikių miškų urėdija, Senkelio g. 14, Mažeikiai, LT-89126, tel. (8-443) 77838, el. p. info@mazmu.lt

Projekto rengėjas VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas, Pramonės per. 11A, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 49 02 33, el. p. info@lvmi.is.lt

Sudarytos galimybės visiems įsigyti medienos konkurencijos sąlygomis

Mažeikių urėdija paskelbė 2017-11-30 23:28   [ atnaujinta 2017-11-30 23:28 ]

Vyriausybė patvirtino Aplinkos ministerijos parengtą Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašą ir nustatė reikalavimus elektroninės medienos pardavimo sistemos administratoriui.

Naujoji tvarka, kuri įsigalios 2018 m. sausio 1 d., yra svarbus žingsnis vykdant miškų urėdijų pertvarką. Ji leis, kaip sakė Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų politikos skyriaus vedėjas Nerijus Kupstaitis, skaidriau ir veiksmingiau organizuoti prekybos mediena procesą, o iki šiol naudoti ir pasiteisinę esminiai elektroninės prekybos mediena elementai nebus keičiami.

Elektroninė prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis sistema sudarys galimybes visiems įsigyti medienos konkurencijos sąlygomis ir užtikrins didžiausią grąžą valstybei.

VĮ Mažeikių miškų urėdijos miškininkai organizuoja Akciją „Parsinešk Kalėdas į savo namus“.

Mažeikių urėdija paskelbė 2017-11-29 05:35   [ atnaujinta 2017-11-29 05:35 ]

2017 m. gruodžio 20 d. 13:00 val. VĮ Mažeikių miškų urėdijos miškininkai organizuoja Akciją „Parsinešk Kalėdas į savo namus“.

Akcija vyks ir eglių bei pušų šakos bus dalijamos:

Mažeikių mieste
– Žemaitijos g. 49 (Šv. Pranciškaus Asyžiečio aikštė);
Sedos mieste – A. Baranausko a. 1 (šalia seniūnijos pastato);
Viekšnių mieste – Tilto g. 12 (šalia seniūnijos pastato);
Naujosios Akmenės mieste – V. Kudirkos g. 29 (šalia prekybos centro „Tau“);
Akmenės mieste – K. Kasakausko g. 7 (aikštė prie pašto).


Aukcionuose parduotas beveik visas valstybiniuose miškuose pasiūlytas žaliavinės medienos kiekis

Mažeikių urėdija paskelbė 2017-11-28 22:42   [ atnaujinta 2017-11-28 22:44 ]

Šių metų lapkričio 28 d. Apvaliosios medienos elektroninėje pardavimų sistemoje (AMEPS) baigėsi medienos aukcionai 2018 m. I pusmečio pusmetinėms bei ilgalaikėms apvaliosios medienos ir (ar) miško kirtimo atliekų pirkimo – pardavimo sutartims sudaryti.
Aukcionuose VĮ miškų urėdijos pasiūlė parduoti 904,7 tūkst. kubinių metrų apvaliosios medienos bei 87,9 tūkst. kubinių metrų miško kirtimo atliekų. Medienos pirkėjai aukcionuose nupirko 99,5 proc. pasiūlytos parduoti medienos. Vidutinė aukcionuose nupirktos apvaliosios medienos kaina, lyginant su šių metų trijų ketvirčių vidutine kaina, padidėjo 19,7 proc. ir pasiekė 47,9 Eur/m³. Daugiausiai padidėjo pušies popierrąsčių (44,4 proc.), eglės popierrąsčių (43,0 proc.), miško kirtimo atliekų (39,0 proc.), plokščių medienos (32,1 proc.), pušies pjautinųjų rąstų (19,3 proc.), beržo pjautinųjų rąstų (16,2 proc.) bei eglės pjautinųjų rąstų (12,3 proc.) kainos. Nė vieno apvaliosios medienos sortimento kaina aukcionuose nesumažėjo.

Privačių miškų savininkams – apie leidimus kirsti mišką ir jų išdavimo tvarką

Mažeikių urėdija paskelbė 2017-11-27 22:30   [ atnaujinta 2017-11-27 22:31 ]

Aplinkos ministerija kviečia privačių miškų savininkus į nemokamus nuotolinius mokymus. Tai puiki galimybė neišėjus iš namų gauti reikiamų žinių ir miškininkystės specialistų atsakymus į rūpimus klausimus. Gruodžio 8 d. 14 val. vyks mokymai apie leidimus kirsti mišką ir jų išdavimo tvarką.

Tai jau trečiasis iš dešimties Aplinkos ministerijos organizuojamų mokymų ciklo užsiėmimas. Lektorius – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Miškininkystės katedros doc. dr. Eugenijus Vaitiekus.

Kitų užsiėmimų temos: apvaliosios medienos matavimo būdai ir jos gabenimas, miško atkūrimas ir įveisimas, ES parama pagal 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos priemones, susijusias su miškų ūkio veikla, miško sanitarinė ir priešgaisrinė apsauga, mokesčiai miško savininkui už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką.

Mokymai vyksta realiu laiku. Jų metu galima užduoti su tema susijusių klausimų, į kuriuos čia pat bus atsakyta. Norintieji dalyvauti mokymuose turėtų į juos užsiregistruoti. Išsamesnės informacijos galima teirautis tel. (8 347) 44049, 8642 11894 arba el. p. miskininkyste@lzukt.lt.

Aplinkos ministerija šiuos mokymus organizuoja jau antrus metus, atsižvelgusi į miškų savininkų apklausas. Jos parodė, kad vienas pagrindinių trikdžių jiems ūkininkauti savo miško valdose – žinių stoka. Todėl vėl skirta lėšų iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos privačių miškų savininkų nuotoliniams mokymams. Juos rengia konkursą laimėjusi viešoji įstaiga „Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba“.

Akcija „Medžiok saugiai“ vyks ir gruodį

Mažeikių urėdija paskelbė 2017-11-23 00:48   [ atnaujinta 2017-11-23 00:49 ]

Spalį prasidėjusi šiemetinė aplinkosauginė akcija ,,Medžiok saugiai“ vyks iki gruodžio vidurio. Ji skirta užtikrinti, kad būtų vykdomi saugaus elgesio medžioklėje reikalavimai, teisėtai naudojami medžiojamųjų gyvūnų ištekliai.

Akcijos metu aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, pasitelkę neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius, tikrina, ar medžiotojai medžioja saugiai, ar racionaliai naudoja medžiojamųjų gyvūnų išteklius, ar atsakingai tvarko medžioklės dokumentus. Ypač daug dėmesio skiriama medžioklių varant organizavimo tvarkai.

Spalį sustiprintą medžioklės kontrolę jau vykdė Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, Vilniaus, Kauno ir Šiaulių regionų aplinkos apsaugos departamentai (RAAD), lapkričio 15 d. akciją pradėjo Utenos RAAD. Šį mėnesį į ją įsitrauks ir Panevėžio RAAD.

Aplinkosaugininkai primena gyventojams, kad apie pastebėtus medžioklės reikalavimų pažeidimus, kaip ir kitus aplinkosauginius pažeidimus, reikėtų nedelsiant pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112.

Generalinė miškų urėdija inicijavo dar vieno medienos matavimo būdo įteisinimą

Mažeikių urėdija paskelbė 2017-11-19 22:45   [ atnaujinta 2017-11-19 22:45 ]

Šiuo metu medienos matavimas valstybiniuose miškuose reikalauja daug VĮ miškų urėdijų girininkijų, medienos ruošos punktų bei kitų darbuotojų darbo laiko sąnaudų. Nors kaimyninėse šalyse jau gana seniai apvaliosios medienos apskaitai yra naudojami medkirčių medienos matavimo ir apskaitos sistemų duomenys, kurie yra tikslesni, o matavimai vykdomi žymiai greičiau, iki šiol mūsų valstybiniuose miškuose jie nebuvo pritaikyti.

Generalinio miškų urėdo įsakymu buvo sudaryta komisija, kuriai buvo pavesta įvertinti miško kirtimo mašinų medienos matavimo būdų techninius, normatyvinius, teisinius taikymo aspektus bei pateikti išvadas ir teisės aktų pakeitimo projektus dėl šio būdo įdiegimo ir pagamintos medienos priėmimo bei apskaitos miškų urėdijose. Komisija buvo sudaryta iš mokslo institucijų atstovų ir miškininkų praktikų. Buvo organizuota keletas pasitarimų, kuriuose buvo nagrinėjamas Aleksandro Stulginskio universiteto atlikto mokslinio darbo „Apvaliosios medienos matavimo medkirčių matavimo įrenginiais tikslumo įvertinimas“ ataskaita, kurios pagrindu komisija paruošė Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių pakeitimo projektą. Šis projektas pateiktas tvirtinimui Aplinkos ministerijai.

Pasak generalinio miškų urėdo dr. Rimanto Prūsaičio, po reorganizacijos VĮ Valstybinių miškų urėdijos viena iš prioritetinių užduočių išliks apvaliosios medienos matavimo ir priėmimo tikslumas, tokiu būdu, jeigu bus patvirtintas mūsų pasiūlytas Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių pakeitimas, medienos priėmimo procesas taps ne tik tikslesnis, bet ir žymiai greitesnis.

Darbus konkursui „Žmogus ir aplinka“ – iki gruodžio 4 dienos

Mažeikių urėdija paskelbė 2017-11-15 05:21   [ atnaujinta 2017-11-15 05:22 ]

Žurnalistai  darbus kūrybiniam konkursui „Žmogus ir aplinka“, kurį Aplinkos ministerija ir Lietuvos žurnalistų sąjunga rengia kasmet nuo 2002-ųjų, turi pateikti iki gruodžio 4 dienos.

Šiame konkurse gali dalyvauti žurnalistai, kurie per metus (nuo praėjusių metų gruodžio 4 d. iki šių metų gruodžio 4 d.) aplinkos apsaugos ar statybos ir būsto plėtros temomis paskelbė publikacijų Lietuvos spaudoje, internetinėje žiniasklaidoje arba sukūrė laidų, transliuotų per radiją ar televiziją. Darbus, atitinkančius konkurso tematiką ir tikslą, gali teikti ne tik patys žurnalistai, bet ir redakcijos, Lietuvos žurnalistų sąjungos skyriai.

Kiekvienas autorius gali pasiūlyti ne daugiau kaip tris darbus (rašinių arba laidų ciklas laikomas vienu darbu). Pateikiant spaudinius, reikia pristatyti iškarpų iš laikraščių ar žurnalų kopijas (po vieną), o teikiant garso ar vaizdo medžiagą – įrašą ir išsamų laidos aprašymą bei pažymą, kur ir kada laida buvo rodyta ar transliuota. Taip pat būtina pateikti darbo kopiją skaitmeniniu formatu. Pateikiant darbus, reikia nurodyti jų autoriaus adresą, telefoną, elektroninį paštą.

Darbus reikia pateikti Lietuvos žurnalistų sąjungai iki gruodžio 4 d. adresu: konkursui „Žmogus ir aplinka“, Lietuvos žurnalistų sąjunga, Jogailos g. 11, LT-01116, Vilnius.

Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti piniginiais prizais ir diplomais. Juos išrinks komisija, sudaryta iš keturių Lietuvos žurnalistų sąjungos ir trijų Aplinkos ministerijos atstovų. Pagrindiniai vertinimo kriterijai: aktualumas, visuomeninė reikšmė ir profesionalumas.

Išsamesnė informacija tel. (5) 212 2805, el. paštu info@lzs.lt arba tel. 8~70 663660, el. paštu raimonda.karnackaite@am.lt.

1-10 of 248