Naujienos‎ > ‎

APIE APVALIOSIOS MEDIENOS PARDAVIMUS ŠALIŲ SUSITARIMU

Mažeikių urėdija paskelbė 2011-06-02 05:25

VĮ Mažeikių miškų urėdija, vadovaudamasi Prekybos apvaliąja mediena taisyklėmis (LR aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo mėn. 29 d. įsakymas Nr. D1-504) 2011 metų birželio 08 d. 10 val. skelbia apvaliosios medienos pardavimą šalių susitarimu.

Pardavimas šalių susitarimu vyks VĮ Mažeikių miškų urėdijoje , adresu Senkelio 14, Mažeikiai.

Šalių susitarimu bus parduodama:

 

 

Sortimento pavadinimas

 

 

Medžių rūšis

 

Kokybės klasė

 

 

 

Stambumo

grupė

 

Ilgis

m

 

Kiekis,

m3

PJ

E

D Žali, Sausi

St, Vd

4,8

130,0

PJ

E

D Žali, Sausi

St, Vd

6,0

200,0

PJ

E

Žali

Smulkūs

3,0

200,0

PJ

E

Žali

Smulkūs

2,4

150,0

PJ

E

Sausi

Smulkūs

2,4

100,0

PJ

P

D Žali, Sausi

St, Vd

6,0

200,0

PJ

P

Žali

Smulkūs

3,0

100,0

PJ

P

Žali

Smulkūs

2,4

100,0

PJ

B

B, C, D

St, Vd

3,0

150,0

PP

P

 

 

3,0

150,0

PP

E

 

 

3,0

350,0

PP

B

 

 

3,0

300,0

 

 

 

VISO

 

2130,0

 

Pirkėjai, pageidaujantys dalyvauti Pardavime šalių susitarimu, pateikia nustatytos formos pirminį pasiūlymą (žemiau pridedamas) asmeniškai, faksu Nr. 8-443-71357  arba elektroniniu paštu info@mazmu.lt, iki 2011m. birželio 08 d. 9,00 val.

                      Derybos šalių susitarimu vyks 10,00 val.    

Pasiūlyme turi būti nurodyti pageidaujami pirkti sortimentai pagal medžių rūšis, kiekiai, siūlomos pirkimo kainos pagal kokybės klases ir stambumo grupes.

Pirmenybė įsigyti medieną bus suteikiama pirkėjui , pasiūliusiam didžiausią kainą.

                      Pastabos:

1.Pirkėjams, pasiūliusiems per mažas, urėdijai nepriimtinas kainas, mediena šalių susitarimu nebus parduodama.

2. Pjautinųjų rąstų laimėtojai bus nustatomi pagal didžiausią svertinę vidutinę kainą, naudojant faktinius šio sortimento dviejų metų laikotarpio pardavimo duomenis.

3, Mediena turi būti nupirkta iki 2011 m birželio 30 d.

4. Pirkėjai, kurie nevykdo ankstesnių sutartinių įsipareigojimų dalyvauti negali.

ĉ
Mažeikių urėdija,
2011-06-02 05:28
Comments