Naujienos‎ > ‎

Dėl Generalinės miškų urėdijos Mobiliosios miško kontrolės grupės vykdytų patikrinimų 2016 m.

Mažeikių RP paskelbė 2017-07-04 05:56   [ atnaujinta 2017-07-04 05:56 ]

Mobilioji miško kontrolės grupė Generalinėje miškų urėdijoje suformuota 2015 m. pradžioje, vykdant Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto korupcijos rizikos analizės Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – GMU) veiklos srityse, rekomendacijas.
2016 metais Mobilioji miško kontrolės grupė vykdė 30 planinių ir neplaninių patikrinimų 23 VĮ miškų urėdijose. Buvo tikrinti medienos ruošos darbai, apvaliosios medienos apskaita ir jos gabenimo dokumentų išrašymas, miško atkūrimo, apsaugos bei tvarkymo darbai, biržių atrėžimas, nenukirsto valstybinio miško pardavimas. Taip pat grupė dalyvavo tarpinstitucinėse patikrinimų akcijose.

Tikrinimų metu nustatyti dažniausiai pasitaikantys pažeidimai: medienos gabenimo važtaraščiai pildomi, pažeidžiant galiojančių teisės aktų reikalavimus (Alytaus, Kupiškio, Dubravos, Šalčininkų, Šilutės,  Tytuvėnų, Nemenčinės, Jonavos, Kaišiadorių miškų urėdijose), neteisingai nustatomi medienos tūriai grupiniu matavimo metodu, medienos tūriai miško sandėliuose neatitinka nurodytų apskaitose (Rietavo, Kretingos miškų urėdijose), parduodant nenukirstą valstybinį mišką ne aukciono būdu neteisingai nustatomas kirstinų medžių tūris bei padaringumas (Biržų, Jonavos, Ignalinos, Radviliškio, Tytuvėnų miškų urėdijose).
Už Mobiliosios miško kontrolės grupės nustatytus pažeidimus  skirtos drausminės nuobaudos 3 VĮ miškų urėdijų miškų urėdams ir 21 VĮ miškų urėdijų valstybinių miškų pareigūnui.
Būtina pažymėti, kad VĮ Trakų, Rokiškio, Anykščių, Šakių, Kazlų Rūdos, Ukmergės miškų urėdijų patikrinimų metu pažeidimų nenustatyta.


Atsižvelgiant į Mobiliosios miško kontrolės grupės nustatytus pažeidimus, Generalinės miškų urėdijos atlikti prevenciniai veiksmai:

1. 2016 m. vasario mėnesį VĮ Biržų ir Prienų miškų urėdijose vyko VĮ miškų urėdijų, Valstybinės miškų tarnybos ir Nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos pasitarimai „Dėl brandžių medynų tūrio pagrindinio naudojimo kirtimuose apskaitos bei apvaliosios medienos matavimo ir tūrio nustatymo grupiniu metodu“.
2. GMU generalinio miškų urėdo įsakymais miškų urėdijose:
2.1.  nustatyta nauja nenukirsto valstybinio miško skyrimo ir pardavimo ne aukciono būdu tvarka, kuri sugriežtino nenukirsto valstybinio miško pardavimo kontrolę;
2.2.  nustatytas reikalavimas viešinti informaciją apie einamąją dieną VĮ miškų urėdijose visiems pirkėjams kraunamą apvaliąją medieną, kas sustiprino medienos gabenimo kontrolę.      
2016 metais bendradarbiaujant su Valstybine miškų tarnyba, Valstybine kelių transporto inspekcija, Muitinės departamentu, Valstybine mokesčių inspekcija ir kitomis institucijomis, Mobilioji miško kontrolės grupė dalyvavo akcijose „Mediena 2016“, „Miškas 2016“ bei vykdė prevencinę priemonę „Miškovežis”. Patikrinimų metu patikrinta 120 transporto priemonių,  nustatyta 21 medienos gabenimo tvarkos pažeidimas, išaiškinti 3 savavališki privačių miškų kirtimo bei 2 miško šiukšlinimo atvejai, rasta viena nedeklaruota lentpjūvystės veiklos vykdymo vieta, vienoje lentpjūvėje rasti 2 nelegalūs darbuotojai, be to, kai kuriose lentpjūvėse nustatyti  apvaliosios medienos apskaitos tvarkos pažeidimai.
Dvejus metus vykdomų Mobiliosios miško kontrolės grupės akcijų, planinių bei neplaninių specializuotų miškų urėdijų patikrinimų rezultatas VĮ miškų urėdijose:
1. Sustiprintas medienos ruošos, medienos apskaitos bei medienos gabenimo tvarkos reikalavimų laikymasis.
2. Sugriežtintas nenukirsto valstybinio miško ne aukciono būdu pardavimas.
3. Pagerėjo biržių atrėžimo kokybė.
4. Pagerėjo miškų atkūrimo bei tvarkymo darbų kokybė.
        
Visuomenės informavimas apie Mobiliosios grupės veiklą 2016 m.:

2016 m. sausio 18 d.
2016 m. vasario 9 d.
2016 m. vasario 19 d.
2016 m. kovo 10 d.
2016 m. kovo 30 d.
2016 m. birželio 2 d.
2016 m. rugsėjo 23 d.
2016 m. rugsėjo 27 d.
2016 m. gruodžio 22 d.
2017 m. sausio 4 d.

Generalinės miškų urėdijos informacija