Naujienos‎ > ‎

Generalinėje miškų urėdijoje vyko valstybės įmonių miškų urėdijų miškų urėdų posėdis

Mažeikių urėdija paskelbė 2012-04-02 22:13   [ atnaujinta 2012-04-03 12:30 ]

Šių metų kovo 28 d. vykusiame miškų urėdų posėdyje dalyvavo LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys J.Urbanavičius, LR Aplinkos ministerijos kancleris R.Klovas, Valstybinės miškų tarnybos vadovas dr.R.Prūsaitis, Generalinės miškų urėdijos vadovybė bei skyrių vadovai.

   Posėdyje svarstyti aktualūs valstybinių miškų sistemai klausimai. Aplinkos ministerijos kancleris  pranešime „Valstybės įmonių miškų urėdijų vaidmuo nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus plėtros programoje“ pateikė pagrindines valstybinių miškų sektoriaus veiklos gaires bei Aplinkos ministerijos nuomonę konkrečiais klausimais. Kancleris paminėjo, kad diskusijos dėl miškų urėdijų, kaip įmonių nėra pasibaigusios ir akcentavo, kad Aplinkos ministerijoje laikomasi pozicijos, jog miškų urėdijų funkcijos yra tinkamai paskirtos, pakankamai subalansuotos ir turi būti tokios, kokios yra šiuo metu. Veiklos efektyvumas miškų urėdijoms yra pagrindinis prioritetas ir jį garantuoja  kokybiškai įgyvendinti miškotvarkos projektai ir pelningumas. R.Klovas pristatė Aplinkos ministerijos poziciją dėl biokuro gamybos procesų bei planuojamą galimą biokuro gamybos funkcijų delegavimą miškų urėdijoms, kadangi biokuro gamyba svarbi bendroje valstybės politikoje, siekiant kainų skaidrumo šilumos sektoriuje bei užkertant kelius biokuro gamybos monopolizavimui. Pranešime R.Klovas taip pat akcentavo, kad Apvaliosios medienos elektroninė prekybos sistema yra koreguotina, taip pat bus koreguojami medienos pardavimai pusmetinėms bei ilgalaikėms sutartims sudaryti. R.Klovas pristatė naują Aplinkos ministerijos įgyvendintą projektą „Aplinkosaugos leidimų informacinė sistema“ (ALIS). Aplinkos ministerijos kancleris ragino miškų urėdus bendrai diskusijai aktualiais bei rūpimais miškų urėdijoms klausimais. 

   Generalinis miškų urėdas B.Sakalauskas pristatė pranešimą „Generalinės miškų urėdijos 2011 m. veiklos rezultatai bei 2012 – 2012 m. prioritetai“. B.Sakalauskas, kalbėdamas apie miškų urėdijų veiklos ir valdymo efektyvumo bei valdomo turto grąžos didinimą, paminėjo Aleksandro Stulginskio universiteto 2011 m. atliktą mokslinį taikomąjį darbą, kuriame pateikti duomenys iliustruoja, kad valstybinių ir akcinių bendrovių miško įmonių valstybei mokamų mokesčių dydžiai, apskaičiuoti nuo gaunamų pajamų, yra vieni didžiausių. B.Sakalauskas pristatė 2012 2013 m. veiklos prioritetus, tokius kaip biokuro gamybos valstybiniuose miškuose apimčių didinimas bei apvaliosios medienos, pagamintos valstybiniuose miškuose, elektroninės pardavimų sistemos įdiegimas ir prioritetinius uždavinius – pasirengti pirkti nuosavybės teisėms atkurti rezervuotus miškus, parengti stichinių nelaimių padarinių miškuose likvidavimo sistemą, sukurti bendrą centralizuotos miškų ūkio veiklos informacinę sistemą, stiprinti neteisėtos veiklos prevenciją  valstybiniuose miškuose.

   Valstybinės miškų tarnybos direktorius dr.R.Prūsaitis pristatė tarnybos nūdienos aktualijas, vykstančias struktūrines pertvarkas. Akcentuoti miškotvarkos projektų pakeitimai, skirtas ypatingas dėmesys kirtimo atliekoms bei biokurui.

   Generalinio miškų urėdo pavaduotojas G.Visalga pristatė Aplinkos ministro patvirtintus Prekybos apvaliąja mediena taisyklių pakeitimus bei pakeitimo projektus, pristatė prekybos apvaliąja medieną per Apvalios medienos elektroninę prekybos sistemą eigą bei darbo grupės, sudarytos prekybos mediena taisyklių taikymo praktikoje įvertinimui, darbo rezultatus.

   Generalinės miškų urėdijos patarėjas A.Vancevičius pristatė viešųjų ryšių veiklos 2011 m. rezultatus bei 2012 m. veiklos gaires. Akcentuotos valstybinių miškų sistemos bendros aktualijos, įvertinta miškų urėdijų veikla informuojant visuomenę aktualiais klausimais bei pristatyti vykdytų 2011 m. projektų rezultatai, 2012 m. planai.

   Su pranešimo medžiaga galite susipažinti čia

GMU info

Comments