Naujienos‎ > ‎

Po dešimties metų Kurtuvėnų girininkijoje – į Mažeikių miškų urėdus

Mažeikių urėdija paskelbė 2016-05-16 23:00   [ atnaujinta 2016-05-17 00:29 ]

Mažeikių miškų urėdijoje generalinis miškų urėdas dvi valandas paskyrė pokalbiui su urėdijos darbuotojais, kuriuos labiausiai domino valstybinių miškų aktualijos ir ateitis.

Kolektyvui pristatytas naujasis urėdas G.Nemunis Lietuvos žemės ūkio akademijoje (dabar – Aleksandro Stulginskio universitetas, ASU) įgijo miškininkystės bakalauro laipsnį. Po dešimties metų tęsė studijas ASU magistrantūroje, kurias baigė apgynęs labai gerai įvertintą magistro darbą „Kertinių miško buveinių būklės pokyčiai Šiaulių miškų urėdijoje“. Nuo mažens trauką miškui jautęs G.Nemunis 1993 metais nedvejodamas įsidarbino Šiaulių miškų urėdijos Bubių eiguliu, vėliau padirbėjęs Pakapės ir Lukšių eiguliu, įgijo ir medienos ruošos, prekybos mediena patirties. Jo pirmąją darbo urėdu dieną sukako lygiai dešimt metų kaip jis pradėjo vadovauti Kurtuvėnų girininkijai.

44 metų urėdas G.Nemunis – jau senelis, Šiaulių miškų urėdijoje meistrais dirba jo žmona Diana ir sūnus Martynas, dukra Monika – studentė. Naujasis urėdas save apibūdina kaip komandinio darbo šalininką, sprendimus priimantį kūrybiškai. Šiaulių miškų urėdijos kolektyvas jį pažino kaip iniciatyvų, naujovių ieškantį žmogų. Iš pomėgių pats Mažeikių urėdas nurodo medžioklę, autoturizmą ir dekoratyviąją želdininkystę.

Kad ir trumpai viešėjęs Mažeikiuose, generalinis miškų urėdas netruko pastebėti, kad kukliai įrengtai didelei urėdijai teks atsinaujinti. Naujasis urėdas žada siekti darbo sąlygų gerinimo urėdijos padaliniuose taip, kad jos atitiktų šių dienų reikalavimus, o padalinių aplinka reprezentuotų valstybinius miškus. G.Nemunis pažadėjo taip optimaliai organizuoti darbus ir jų atlikimą, kad urėdija pasiektų gerų ekonominių ir finansinių rodiklių.

Sugrįžti į Mažeikius ir įsitikinti kaip urėdijos kolektyvui sekasi dirbti su naujuoju urėdu generalinis miškų urėdas dr. R.Prūsaitis pažadėjo po 3-4 mėnesių. Mažeikių miškų urėdija buvo 13-oji neformalių generalinio miškų urėdo vizitų stotelė.

Šiaulių miškų urėdija tampa miškų urėdų kalve. Per dvejus metus jau antrasis girininkas laimi urėdų konkursus. Utenos miškų urėdijai sėkmingai vadovauja pirmoji šalyje urėdė Aurelija Jočienė, lig tol 13 metų šeimininkavusi Šiaulių urėdijos Rėkyvos girininkijoje.

Generalinės miškų urėdijos informacija

Comments