Naujienos‎ > ‎

Valentino Mazuronio kreipimasis

Mažeikių RP paskelbė 2017-04-14 04:04   [ atnaujinta 2017-04-14 04:04 ]
Gerb., Gintarai Nemuni, visi Mažeikių miškų urėdijos darbuotojai,

Kreipiuosi į jus atvirai ir viešai, nes negaliu laisvai stebėti, kaip tarp besisukančių urėdijų reformos girnų yra traiškomas jūsų geras vardas ir darbai miškų, gamtos ir valstybės labui. Šneku ne apie kurį nors konkrečiai, bet apie jus visus - visą miškininkų bendruomene, kurios atsidavimu savo darbui ir gamtai aš niekuomet neabejojau.

Nauja valdžia - naujos taisyklės. Tai puikiai suprantu. Jeigu dabartinė Vyriausybė nusprendė, kad reikia reformos- ji turi teisę ją vykdyti. Nekalbėsiu šiandien apie sumanytos reformos esmę ir kodėl ji, mano manymu, yra netinkama. Jeigu Premjeras, aplinkos ministras ir Prezidentė mano, kad reikia naikinti urėdijas - tai jų atsakomybė ir valia. Tačiau man yra nesuvokiama, kam tarp viso to - šmeižti ir juodinti visus Lietuvos miškininkus.

1918-1919 m. atkurtoje Nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje buvo sukurta ir miškų urėdijų sistema. Taip, ji niekuomet nestovėjo vietoje: keitėsi, augo, mažėjo - urėdijų skaičius tikrai nėra esminis dalykas. Tačiau nepriklausomai nuo administracinio valdymo modelio, miškuose dirbti buvo rengiami puikūs specialistai, kurie neretai ten išdirbdavo visą savo gyvenimą. Šiandien taip pat daug jūsų dirba miškų sistemoje ne vienerius metus, kai kas galbūt esate buvusių palikuonys, tęsiate savo tėvų ir senelių pradėtus darbus, stengiatės dėl Lietuvos miškų ateities - juk juos paveldės mūsų vaikai ir anūkai. Tai didžiulės pagarbos vertas darbas už kurį dėkoti niekuomet nebus per daug.

Todėl ir skaudu, kai reformos sumanytojai ir vykdytojai naudoja tokias juodas komunikacijos technologijas, norint jus apšmeižti ir parodyti vos ne didžiausias Lietuvos priešas, įvardydami urėdijas (reiškia ir visus jose dirbančius) "nomenklatūrinis tvirtovėmis" ir korupcijos židiniais. Taip, kaip ir kiekvienoje institucijoje, valstybinėje ar net privačioje įstaigoje, taip ir urėdijose yra buvę ne skaidrių, korupcijos, elementarių vagysčių ir t.t. Bet dėl to nieku gyvu nereiškia, kad yra kalti visi urėdijose dirbantys žmonės. Atsakyti turi nusikaltę, o ne visi. Kaltinant kažkuo - reikia kaltinti konkrečiai ir aiškiai, o ne mėtytis apibendrintomis frazėmis, kurios niekuomet nieko tikro nereiškia - tik įrankis nuomonei formuoti, o ne problemas spręsti.

Noriu šiuo kukliu laišku pasipriešinti formuojamai viešai nuomonei ir padėkoti visiems ilgus metus dirbusiems urėdams, miškininkams, girininkams, eiguliams ir visiems kurie vienaip ar kitaip prisideda prie Lietuvos miškų tvarkymo, priežiūros ir puoselėjimo. Netylėkime apie negeroves, bet gerbkime vieni kitus už gerą ir sunkų darbą. Kad ir kokia bus reforma, kad ir kaip ji baigsis - svarbiausiai jos dalimi turite tapti Jūs - darbuotojai. Jums turi būti parodyta derama pagarba, su jumis turi būti skaitomasi, neleiskite savęs menkinti, nes jūs verti kuo geriausių žodžių.

Dėkoju ir linkiu stiprybės.

Pagarbiai,
Valentinas Mazuronis
Europos Parlamento narys