Paslaugos‎ > ‎Medžioklė‎ > ‎

Medžioklės įkainiai 

MEDŽIOKLĖS IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PROFESIONALIOS

MEDŽIOKLĖS PLOTO VIENETE ĮKAINIAI

( eurais, įskaitant 21 % PVM)

 

Už sumedžiotus medžiojamuosius gyvūnus

Briedžius

 

Medžioklės trofėjai: patino ragai.

 

Vertinimas: ragų su kaukole, nosies kaulu ir viršutiniu žandikauliu svoris.

Ragų svoris, kg

Įkainis, Eur

+Eur  už 10 g

Iki 2,99

522,00

-

3,00 – 4,99

646,00

+1,45 už 10 g nuo 3,00 kg

5,00 – 6,99

946,00

+5,21 už 10 g nuo 5,00 kg

7,00 ir daugiau

1966,00

+7,82 už 10 g nuo 7,00 kg

 

Patino sužeidimą .........................................................................................................................724,00

Antramečio patino (su pirmaisiais ragais iki 20cm ilgio) sumedžiojimą arba sužeidimą ..........300,00

Patelės sumedžiojimą arba sužeidimą ........................................................................................250,00

Jauniklio (iki 1 metų amžiaus) sumedžiojimą arba sužeidimą....................................................150,00

 

Tauriuosius elnius

 

Medžioklės trofėjai: patino ragai.

Vertninimas: ragų su kaukole, nosies kaulu ir viršutiniu žandikauliu svoris.

Ragų svoris, kg

Įkainis, Eur

+Eur  už 10 g

 

Iki 2,00 kg

235,00

-

2,01-2,49 kg

450,00

-

2,50-3,49 kg

608,00

-

3,50-4,99 kg

696,00

+0,87 už 10 g nuo 3,50 kg

5,00-5,99 kg

840,00

+3,19 už 10 g nuo 5,00 kg

6,00-6,99 kg

1150,00

+5,50 už 10 g nuo 6,00 kg

7,00-7,99 kg

1710,00

+9,27 už 10 g nuo 7,00 kg

8,00-8,99 kg

2630,00

+13,90 už 10 g nuo 8,00 kg

9,00 kg ir daugiau

4010,00

+20,56 už 10 g nuo 9,00 kg

 

Patino sužeidimą..........................................................................................................................580,00

Antramečio patino (su pirmaisiais iki 25 cm ilgio ragais) sumedžiojimą arba sužeidimą..........100,00

Patelės sumedžiojimą arba sužeidimą...........................................................................................60,00

Jauniklio (iki 1 metų amžiaus) sumedžiojimą arba sužeidimą......................................................40,00

 

Danielius

 

Medžioklės trofėjai: patino ragai.

Vertinimas: ragų su kaukole, nosies kaulu ir viršutiniu žandikauliu svoris.

Ragų svoris, kg

Įkainis, Eur

+Eur už 10 g

Iki 1,49

252,00

-

1,50-2,49

254,00

+1,45 už 10 g nuo 1,50 kg

2,50-2,99

404,00

+3,48 už 10 g nuo 2,50 kg

3,00 ir daugiau

583,87

+9,27 už 10 g nuo 3,00 kg

 

Patino sužeidimą .........................................................................................................................260,00

Antramečio patino (su pirmaisiais ragais) sumedžiojimą arba sužeidimą ...................................60,00

Patelės sumedžiojimą arba sužeidimą ..........................................................................................50,00

Jauniklio (iki 1 metų amžiaus) sumedžiojimą arba sužeidimą......................................................30,00

Pastaba: danielių pardavimo iš aptvarų įkainiai nustatomi atskiru miškų urėdo įsakymu.

 

Muflonus

 

Medžioklės trofėjai: patino ragai

Vertinimas: vidutinis ragų ilgis, matuojant ragą pagal išorinį kraštą.

Ragų ilgis, cm

Įkainis, Eur

+Eur už 1,0 cm

Iki 59,9

420,00

-

60,0-69,9

486,00

+50,97 už 1,0 cm nuo 60,0 cm

70,0-79,9

996,00

+77,04 už 1,0 cm nuo 70,0 cm

80,0 ir daugiau

1766,00

+128,01 už 1,0 cm nuo 80,0 cm

Patino sužeidimą .........................................................................................................................493,00

Patelės ar jauniklio (iki 1 metų amžiaus) sumedžiojimą arba sužeidimą......................................38,00

Pastaba: muflonų pardavimo iš aptvarų įkainius nustato aptvarų valdytojai.

 

 

Stirnas

 

Medžioklės trofėjai: patino ragai.

Vertinimas: ragų su kaukole, nosies kaulu ir viršutiniu žandikauliu, atmetus 90 g, svoris.

Ragų svoris, g

Įkainis, Eur

+Eur už 1 g

Iki 149

32,00

-

150-299

80,00

+0,90 už1 g nuo 150 g

300-349

230,00

+3,19 už 1 g nuo 300 g

350-449

385,00

+6,08 už 1 g nuo 350 g

450 ir daugiau

995,00

+10,14 už 1 g nuo 450 g

 

Patino sužeidimą .........................................................................................................................160,00

Patelės sumedžiojimą arba sužeidimą ..........................................................................................30,00

Jauniklio (iki 1 metų amžiaus) sumedžiojimą arba sužeidimą......................................................20,00

Pastaba. jeigu medžiotojas nori pasiimti nepreparuotą stirnino galvą su ragais, ragų svoris nustatomas apytikriai (medžiotojas šiuo atveju negali reikšti pretenzijų).

 

 

 

Šernus

 

                      Medžioklėse tykojant, sėlinant ir varant už šerno sumedžiojimą mokama pagal išskrosto žvėries svorį (su kailiu, galva ir kojomis):

Šerno svoris, kg

Įkainis, Eur

Iki 30,00

31,86

Nuo 30,1 iki 50

78,20

Nuo 50,1 iki 70

153,50

70,1 ir daugiau

307,00

 

Šernų iltys

Jei šernas turi iltis, už šerno sumedžiojimą mokama pagal ilčių ilgį.

Vertinimas: vidutinis apatinių ilčių ilgis matuojamas išoriniu ilčių kraštu.

Ilčių ilgis mm

Įkainis, Eur

Nuo 160 iki 199

463,00

 Nuo 200

580,00

Pastaba: kai medžiotojas pasiima visą šerno galvą, matuojama matomoji ilčių dalis, kuri sudaro 1/3 viso ilčių ilgio. Vidutinis ilčių ilgis nustatomas matomosios dalies ilgį padauginus iš 3.

 

Vilkus

 

Už vilko sumedžiojimą taikomas 500,00 EUR mokestis.

 

 

Smulkiąją medžiojamąją fauną

 

Smulkiųjų medžiojamųjų gyvūnų medžioklei taikomas 50 Eur už dieną mokestis. Medžiojant tik ryte arba tik vakare, įkainis už pusę medžioklės dienos sudaro 50 proc. nustatyto dienos įkainio.

Faunos rūšis

Sumedžiojimo įkainis, Eur

Bebras

72,00

Pilkasis kiškis

10,00

 

 
Už suteiktas medžiotojams medžioklės organizavimo ir kitas paslaugas

 

Už medžioklės organizavimą

 

1.                          Kanopinių žvėrių medžioklė (vienam medžiotojui per dieną, suteikiant transporto paslaugas):

Medžioklės būdai

Įkainis, Eur

Tykojimas ir/arba sėlinimas

50,00

Tylusis varymas

80,00

Medžioklė varant, kai 10 ar daugiau varovų

(be šunų)

90,00

Medžioklė varant, kai 10 ar daugiau varovų

(su šunimis)

100,00

 

 

         2. Už kiekvieno žvėries sumedžiojimą atsiskaitoma pagal kainoraštyje nurodytus įkainius. Nustatant sumedžioto žvėries svorį (sumedžiojimo įkainio pritaikymui), sveriamas išskrostas žvėris (be vidaus organų) su kailiu, galva ir kojomis.

         3. Sėlinant ir/ar tykojant kanopinius žvėris tik ryte arba tik vakare, įkainis už pusę medžioklės dienos sudaro 50 proc. nustatyto dienos įkainio.

 

Už papildomas paslaugas

 

1. Trofėjų preparavimo išlaidos (Eur/vnt.)

Trofėjaus pavadinimas

Įkainis, Eur/vnt.

Šerno iltys

20,00

Stirnino ragai su kaukole, nosies kaulu ir viršutiniu žandikauliu

20,00

Briedžio, tauriojo elnio ragai su kaukole, nosies kaulu ir viršutiniu žandikauliu

75,00

Neišdirbta oda

1,00/kg

2.  Naudojamo transporto įkainiai ne medžioklės plotuose, 1 km/Eur.

Transporto priemonė

Įkainis, Eur./km

Lengvasis – krovininis

1,5

Mikroautobusas

2,00

3. Už medžiotojų maitinimą mokama pagal faktines tokias paslaugas teikiančios įstaigos išlaidas.

4. Už medžiotojų apgyvendinimą mokama pagal faktines tokias paslaugas teikiančios įstaigos išlaidas.

5. Žvėrienos įkainiai, Eur/kg:

Žvėriena

I rūšis, Eur/kg

II * rūšis, Eur/kg

Briediena, elniena

1,5

1,2

Stirniena

2,0

1,5

Šerniena

1,0

0,5

Pastabos: Kai nustatomas sumedžioto žvėries svoris parduodant žvėrieną, išskrostas žvėris (be vidaus organų) sveriamas su kailiu, be galvos ir be kojų (iki čiurnos sąnario).

*priskiriant žvėrieną II-ai rūšiai, būtina nurodyti to priežastis. 

Ċ
Einius Plonis,
2015-08-26 23:30
Comments