Paslaugos‎ > ‎Medžioklė‎ > ‎

Privačių miškų savininkams

Privačių miškų savininkai VĮ Mažeikių miškų urėdijoje ir girininkijose konsultuojami kiekvieną antradienį nuo 8.00 val. iki 12.00 val.

MIŠKO SODMENŲ PARDAVIMO KAINOS

 
 Trumpinys  Eur / vnt
 E2+2  0,19
 E2+3  0,19
 E2  0,11
 P1  0,09
 P2  0,10
 J1  0,12
 J1+1  0,20
 B2  0,15
 B2+1  0,20
 A3     2,00
 K2  0,11
 K1  0,10
 Št1 (šaltalankis)  0,10
 L1  0,25
 L2  0,30
 Krūmai miškui 3  0,15


Pastaba: įkainiai nurodyti be PVM.

DEKORATYVINIŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KAINOS

Parduodamų medžių ir krūmų pavadinimas

Augalo

aukštis, m

Kaina, EUR be PVM

Kaina EUR su PVM

Spygliuočiai


Dygioji eglė sidabrinė forma

Iki 1 m

8,69

10,51

Eglė paprastoji skiepyta įvairių formų

-

14,48

17,52

Pušis paprastoji skiepyta įvairių formų

-

14,48

17,52

Pocūgė didžioji

05-1,0

2,90

3,51

Kalninė pušis

Iki 1 m

5,79

7,01

Pušis kedrinė

Iki 0,5

2,90

3,51

Paprastoji pušis

0,5-1,0

0,87

1,05

Veimutinė pušis skiepyta

-

8,69

10,51

Paprastoji eglė

0,5-1

1,45

1,75

Tuja vakarinė

Iki 0,5

0,87

1,05

Vakarinė tuja koloninė forma

Iki 1 m

4,34

5,25

Vakarinė tuja koloninė forma

Virš 1 m

2,32

2,81

Skiepyti lapuočių sodinukai įvairių formų ant vieno kamieno

-

28,96

35,04

Skiepyti spygliuočių sodinukai įvairių formų ant vieno kamieno

-

28,96

35,04

Lapuočių medžiai ir krūmai


Ąžuolas raudonasis

Virš 1 m

2,90

3,51

Svarainis japoninis

Iki 0,5

0,87

1,05

Alyvos stambialapės

Iki 0,5

1,45

1,75

Alyvos paprastosios

Iki 0,5

1,45

1,75

Ąžuolas paprastasis

Iki 1,0

1,45

1,75

Ąžuolas paprastasis

1,0-2,0

4,34

5,25

Ąžuolas paprastasis glaustalajis

Virš 1 m

2,90

3,51

Ąžuolas raudonasis

Iki 0,5

1,45

1,75

Beržas karpotasis skiepytas svyruoklinė forma

-

14,48

17,52

Beržas karpotasis

1,0-2,0

2,03

2,46

Erškėtis raukšlėtalapis

Iki 0,5

0,14

0,17

Erškėtis paprastasis

Iki 0,5

0,12

0,14

Gudobelė švelnioji

Iki 0,5

0,87

1,05

Gudobelė vienapiestė

Iki 0,5

0,29

0,35

Kaulenis blizgantysis

Iki 1,0

0,29

0,35

Kaštonas paprastasis

Iki 1,0

2,32

2,81

Kaštonas paprastasis

Virš 1,0

4,34

5,25

Klevas paprastasis

Iki 1,0

1,45

1,75

Klevas paprastasis

Virš 1,0

2,90

3,51

Klevas paprastasis – įvairių formų skiepyti


14,48

17,52

Klevas paprastasis raudonlapis skiepytas

-

14,48

17,52

1

2

3

4

Klevas uosialapis – įvairių formų skiepytas

-

14,48

17,52

Lanksvos įv. formų

Iki 1,0

1,45

1,75

Lazdynas paprastasis

Iki  1,0

1,45

1,75

Lazdynas paprastasis raudonlapis

Iki 1,0

2,90

3,51

Ligustras paprastasis

Iki 1,0

0,29

0,35

Liepa didžialapė ir mažalapė

Iki 1,5

2,90

3,51

Liepa didžialapė ir mažalapė

Virš 1,5

5,21

6,30

Liepa didžialapė

Iki 0,5

0,14

0,17

Machonija dyglialapė

Iki 0,5

1,45

1,75

Putinas paprastasis

Iki 1,0

1,45

1,75

Pūslenis putinalapis

Iki 1,0

0,14

0,17

Pūkenis europinis

Virš 1

1,45

1,75

Raugerškis paprastasis

Iki 1,0

0,87

1,05

Raugerškis paprastasis raudonlapis

Iki 1,0

1,45

1,75

Riešutmedis juodasis

Virš 1,0

2,90

3,51

Obelis miškinė

Iki 1,0

0,87

1,05

Sedula baltoji

Iki 1,0

1,45

1,75

Sidabrakrūmis paprastasis įvairių formų

Iki 1,0

2,32

2,81

Slyva skėstašakė

Iki 1,0

0,29

0,35

Šeivamedis juoduogis

Iki 1,0

0,29

0,35

Šeivamedis raudonuogis

Iki 1,0

0,29

0,35

Šermukšnis paprastasis

Iki 1,0

1,45

1,75

Šermukšnis paprastasis – įvairių formų skiepytas

-

14,48

17,52

Sausakrūmis šluotinis

Iki 1,0

1,45

1,75

Vinvytis penkialapis Engelmano

Iki 0,50

2,03

2,46

Ožekšnis

Iki 1,0 m

0,87

1,05PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI


Eil.

Nr.

Darbų pavadinimas

Mato

vnt.

Kaina, EUR be PVM

Kaina, EUR su PVM

1.

Biržių atrėžimas ir įvertinimas :


1.1.

Biržių atribojimas, ribinių linijų paženklinimas, laikinų riboženklių pastatymas, brėžinio paruošimas


ha


57,92


70,08

1.2.

Valksmų atžymėjimas kirtimui ruošiamoje biržėje

ha

28,93

35,01

1.3.

Medžių taškavimas, matavimas ir ženklinimas, tūrio skaičiavimas bei taksavimo lapo parengimas


m3


0,72


0,87

2.

Miško atkūrimo ir įveisimo darbai:


2.1.

Miško atkūrimo projekto sudarymas biržei

vnt

14,48

17,52

2.2.

Miško įveisimo projekto sudarymas be priedų iki 1 ha

už kiekvieną papildomą ha

Pvz. 1). Projektas 0,9 ha. Kaina: 70,08 EUR;

2). Projektas 2,3 ha. Kaina 57,92+((2,3-1)x 23,17)=88,04+21%PVM;

vnt

ha

57,92

23,17

70,08

28,04

2.3.

Sklypo ribų posūkio taškų koordinačių nustatymas GPS imtuvu natūroje

posūkio taškas


5,79


7,01

2.4.

Sklypo brėžinio parengimas kompiuterine programa

vnt

28,96

35,04

2.5.

Duomenų pateikimas skaitmeninėje laikmenoje

vnt

1,45

1,75

2.6.

Nelikvidinių žabų iškirtimas retinimo kirtimuose (kirtavietės paruošimas želdinimui, trako ir menkaverčių medžių rūšių iškirtimas,ribinių linijų išvalymas)

vidutinio intensyvumo

didelio intensyvumo
ha

ha
95,57

139,02
115,64

168,21

2.7.

Miško sodinimas:

sėjinukų ( be sėjinukų kainos)

sodinukų ( be sodmenų kainos)


vnt

vnt


0,07

0,10


0,08

0,12

2.8.

Miško želdinių ir žėlinių papildymas:

sėjinukų ( be sėjinukų kainos)

sodinukų ( be sodmenų kainos)


vnt

vnt


0,07

0,10


0,08

0,12

3.

Miško želdinių ir žėlinių priežiūra:


3.1.

Miško želdinių priežiūra iškertant atžalas ( rankiniu būdu)

mažo intensyvumo

vidutinio intensyvumo

didelio intensyvumo


ha

ha

ha


97,89

133,80

157,84


118,45

161,90

190,99

3.2.

Želdavietės paruošimas (naikinant žolinę augmeniją) cheminiu būdu (be chemikalų vertės)


ha


68,06


82,35

3.3.

Želdinių apsauga nuo žvėrių:aptveriant medelius apsaugos juostomis (be medžiagų kainos)


vnt


0,20


0,24


tepant repelentais (be repelento kainos)

tūkst.vnt

17,38

21,03

4.

Priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimas ir atnaujinimas


km


43,44


52,56

5.

Jaunuolynų ugdymas ( rankiniu būdu), kai stelbiančios augalijos :

iki 2 m. aukščio

nuo 2 m iki 4 m aukščio

virš 4 m aukščio ir daugiauha

ha

ha157,84

174,35

207,95190,99

210,96

251,62

6.

Dirvos paruošimas miško sodinimui:

traktoriumi VALTRA su freza UOT-2000 (arimas vagomis)


ha


115,85


140,18

Pastaba: teikiamų paslaugų įkainiai nurodyti be PVM.

Comments