Paslaugos‎ > ‎Medžioklė‎ > ‎

Privačių miškų savininkams

Privačių miškų savininkai VĮ Valstybių miškų urėdijoje Mažeikių regioniniame padalinyje ir girininkijose konsultuojami kiekvieną antradienį nuo 8.00 val. iki 12.00 val.2018 m. mažmeninės miško ir dekoratyvinių sodmenų pardavimo kainos

Parduodamų medžių ir krūmų pavadinimas Augalo aukštis Augalo amžius Kaina EUR be PVM Kaina EUR su PVM
Sodmenys tinkami miškui įveisti
Eglė paprastoji    - 2+2 0,25 0,30
Pušis paprastoji   - 2 0,15 0,18
Pušis paprastoji   - 1+1 0,25 0,30
Klevas paprastasis   - 2 0,13 0,16
Paprastasis klevas  - 3 0,14 0,17
Juodalksnis  - 1 0,14 0,17
Liepa mažalapė  - 2 0,30 0,36
Šaltalankis  - 2 0,12 0,15
Krūmai miškui  - 1 0,15 0,18
Dekoratyviniai sodmenys
Eglė dygioji  iki 1 m  - 8,90 10,77
Eglė paprastoji iki 1 m  - 1,00 1,21
Eglė paprastoji skiepyta įvairių formų iki 0,5 m  - 4,13 5,00
Eglė paprastoji skiepyta įvairių formų nuo 0,5 iki 1 m  - 8,26 10,00
Eglė paprastoji skiepyta įvairių formų virš 1 m  - 12,40 15,00
Pušis paprastoji skiepyta įvairių formų iki 0,5 m  - 4,13 5,00
Pušis paprastoji skiepyta įvairių formų nuo 0,5 iki 1 m   8,26 10,00
Pušis paprastoji skiepyta įvairių formų virš 1 m   12,40 15,00
Pušis kalninė iki 1 m  - 4,13 5,00
Tuja vakarinė įvairių formų   -  - 2,35 2,84
Maumedis sibirinis virš 1 m  - 2,10 2,54
Skiepyti lapuočių sodinukai įvairių formų ant vieno kamieno (du ir daugiau skiepų)  -  - 29,00 35,09
Skiepyti spygliuočių sodinukai įvairių formų ant vieno kamieno (du ir daugiau skiepų)  -  - 29,00 35,09
Alyvos paprastosios iki 0,5 m  - 1,50 1,82
Ąžuolas paprastasis iki 1 m  - 1,60 1,94
Ąžuolas paprastasis nuo 1 iki 2 m  - 4,50 5,45
Aronija juodavaisė iki 0,5 m  - 1,45 1,75
Beržas karpuotasis skiepytas svyruoklinė forma  -  - 8,26 10,00
Beržas karpuotasis  nuo 1 iki 2 m  - 0,83 1,00
Bukas paprastas iki 1 m  - 3,15 3,81
Erškėtis paprastasis iki 0,5 m  - 0,20 0,24
Gudobelė švelnioji iki 0,5 m  - 0,87 1,05
Gudobelė vienapiestė  iki 0,5 m  - 0,45 0,54
Kaulenis blizgantysis iki 1 m  - 0,40 0,48
Kaštonas paprastasis iki 1 m  - 2,40 2,90
Klevas paprastasis iki 1 m  - 1,45 1,75
Klevas paprastasis virš 1 m  - 2,90 3,51
Klevas paprastasis skiepytas įvairių formų  -  - 8,26 10,00
Lanksva japoninė iki 1 m  - 1,55 1,88
Lazdynas paprastasis  iki 1 m  - 1,85 2,24
Lazdynas paprastasis raudonlapė forma iki 1 m  - 3,10 3,75
Ligustras paprastasis iki 1 m  - 0,35 0,42
Liepa didžialapė iki 1,5 m  - 3,15 3,81
Liepa didžialapė virš 1,5 m  - 5,35 6,47
Liepa mažalapė iki 0,5 m  - 0,35 0,42
Liepa mažalapė iki 1,5 m  - 3,15 3,81
Liepa mažalapė virš 1,5 m  - 5,35 6,47
Putinas paprastasis iki 1 m  - 1,45 1,75
Obelis miškinė iki 1 m  - 0,90 1,09
Obelis zyboldo iki 1 m  - 0,95 1,15
Obelis svyvalapė iki 1 m  - 0,95 1,15
Sedula baltoji iki 1 m  - 1,45 1,75
Šermukšnis paprastasis iki 1 m  - 1,65 2,00
Šermukšnis paprastasis skiepytas įvairių formų  -  - 8,26 10,00
 

VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS MAŽEIKIŲ REGIONINIO PADALINIO PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Eil. Nr. Darbų pavadinimas Mato vnt Kaina, Eur be PVM Kaina, Eur su PVM
1.  Biržių atrėžimas ir įvertinimas:      
1.1. Biržių apribojimas, ribinių linijų paženklinimas, laikinų riboženklių pastatymas, brėžinio paruošimas ha 66,61       80,60  
1.2. Valksmų atžymėjimas kirtimui ruošiamoje biržėje ha 33,27       40,26  
1.3. Medžių taškavimas, matavimas ir ženklinimas, tūrio skaičiavimas bei taškavimo lapo parengimas m 0,83         1,00  
2. Miško atkūrimo ir įveisimo darbai:      
2.1. Miško atkūrimo projekto sudarymas biržei vnt. 16,65 20,15
2.2. Miško įveisimo projekto sudarymas be priedų iki 1 ha, už kiekvieną papildomą ha  vnt.
ha
66,61
26,65
80,60
32,25
2.3. Sklypo brėžinio parengimas kompiuterine programa vnt. 33,30 40,29
2.4. Sklypo ribų posūkio taškų koordinačių nustatymas GPS prietaisu natūroje posūkio taškas 6,65 8,05
2.5. Duomenų pateikimas skaitmeninėje laikmenoje vnt. 1,50 1,82
2.6. Miško sodinimas:
sėjinukų (be sėjinukų kainos)
sodinukų (be sodinukų kainos)
tūkst.vnt.
tūkst.vnt.
70,00
100,00
84,70
121,00
2.7. Miško želdinių ir žėlinių papildymas:
sėjinukų (be sėjinukų kainos)
sodinukų (be sodinukų kainos)   

tūkst.vnt.
tūkst.vnt.
90,00
120,00
108,90
145,20
3. Miško želdinių ir žėlinių priežiūra, jaunuolynų ugdymas:      
3.1. Miško želdinių ir želinių priežiūra iškertant nepageidaujamas atžalas (rankiniu būdu) ha 200,00 242,00
3.2. Jaunuolynų ugdymas (rankiniu būdu) ha 240,00 290,40
4. Dirvos paruošimas miško sodinimui:      
4.1. Dirvos paruošimas traktoriumi VALTRA su freza UOT-2000 (arimas vagomis) ha 130,00 157,30
4.1. Traktoriaus VALTRA pervažiavimas (atvažiavimas iki biržės) km 2,00 2,42
Comments