2010 m. veiklos planai ir ataskaita

2010 m. veiklos planai   
Metinis veiklos planas 2010 metams Atsisiųsti (pdf)
Turto įsigijimo ir skolinimosi planas 2010 metams Atsisiųsti (pdf)
  
2010 m. veiklos ataskaitos 
2010 m. metinio veiklos plano įvykdymas  Atsisiųsti (pdf)
2010 m. turto įsigijimo ir skolinimosi plano įvykdymas  Atsisiųsti (pdf) 
  
2010 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinys:  
Balansas  Atsisiųsti (pdf) 
Pelno (nuostolių) ataskaita Atsisiųsti (pdf) 
Pinigų srautų ataskaita Atsisiųsti (pdf) 
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 
Atsisiųsti (pdf) 
Aiškinamasis raštasAtsisiųsti (pdf)
Veiklos ataskaita Atsisiųsti (pdf) 
Nepriklausomo audito išvada
Atsisiųsti (pdf)
Ċ
Mažeikių urėdija,
2011-11-11 02:00
Ċ
Mažeikių urėdija,
2011-11-11 02:00
Ċ
Mažeikių urėdija,
2011-11-11 02:00
Ċ
Mažeikių urėdija,
2011-11-11 02:00
Ċ
Mažeikių urėdija,
2011-11-11 02:00
Ċ
Mažeikių urėdija,
2011-11-11 02:01
Ċ
Viktoras Kalnikas,
2012-05-02 08:21
Ċ
Viktoras Kalnikas,
2012-05-02 08:17
Ċ
Viktoras Kalnikas,
2012-05-02 08:09
Ċ
Viktoras Kalnikas,
2012-05-10 03:47
Comments