Visi planai ir visos ataskaitos vienoje vietoje


2012 m. veiklos planai   
Metinis veiklos planas 2012 metams Atsisiųsti (pdf) 
Turto įsigijimo ir skolinimosi planas 2012 metams Atsisiųsti (pdf)   
  
2011 m. veiklos planai
Metinis veiklos planas 2011 metams
Turto įsigijimo ir skolinimosi planas 2011 metams

Atsisiųsti (pdf)
  
2011 m. veiklos ataskaitos   
2011 m. metinio veiklos plano įvykdymas Atsisiųsti (pdf) 
2011 m. turto įsigijimo ir skolinimosi plano įvykdymas Atsisiųsti (pdf) 
  
2011 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinys:  
Balansas Atsisiųsti (pdf) 
Pelno (nuostolių) ataskaita Atsisiųsti (pdf) 
Pinigų srautų ataskaita Atsisiųsti (pdf) 
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita Atsisiųsti (pdf) 
Aiškinamasis raštas Atsisiųsti (pdf) 
Veiklos ataskaita Atsisiųsti (pdf) 
Nepriklausomo audito išvada Atsisiųsti (pdf) 
  

2010 m. veiklos planai  
 
Metinis veiklos planas 2010 metams Atsisiųsti (pdf)
Turto įsigijimo ir skolinimosi planas 2010 metams Atsisiųsti (pdf)
  
2010 m. veiklos ataskaitos 
2010 m. metinio veiklos plano įvykdymas  Atsisiųsti (pdf)
2010 m. turto įsigijimo ir skolinimosi plano įvykdymas  Atsisiųsti (pdf) 
  
2010 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinys:  
Balansas  Atsisiųsti (pdf) 
Pelno (nuostolių) ataskaita Atsisiųsti (pdf) 
Pinigų srautų ataskaita Atsisiųsti (pdf) 
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 
Atsisiųsti (pdf) 
Aiškinamasis raštasAtsisiųsti (pdf)
Veiklos ataskaita Atsisiųsti (pdf) 
  
2009 m. veiklos ataskaitos    
  
  
             
Comments