Veikla‎ > ‎

Veiklos sritys

Veiklos tikslai

    Išsaugoti arba atkurti miško ekosistemas ar atskirus jų komponentus, biologinė įvairovė, formuoti ir saugoti rekreacinę miško aplinką, formuoti produktyvius medelynus, galinčius atlikti dirvožemio, oro, vandens, žmogaus gyvenamosios aplinkos apsaugos funkcijas; tvarkyti ir saugoti jai suteiktus valdyti valstybinius miškus pagal vienodus varaus ir subalansuoto miškų ūkio principus. Užtikrinti racionalų miško išteklių naudojimą, miškų produktyvumo didinimą, nepertraukiamai tiekti medieną.

Veiklos sritys

 • Miškininkystė, medienos ruoša ir susijusių paslaugų veikla;
 • Žemės ūkio paslaugų veikla, dekoratyvinė sodininkystė;
 • Medžioklė, gaudymas spąstais ir medžiojamųjų gyvūnų veisimas bei susijusių paslaugų veikla;
 • Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas;
 • Medienos ir kamštinių gaminių bei dirbinių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pinimo medžiagų gamyba;
 • Šluotų ir šepečių gamyba;
 • Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė gamyba;
 • Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba;
 • Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba;
 • Kita didmeninė prekyba;
 • Kitų, niekur kitur nepriskirtų, baldų, apšvietimo įrangos ir namų ūkio reikmenų, mažmeninė prekyba;
 • Kita mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
 • Aprūpinimas kita, niekur kitur nepriskirta, laikina buveine;
 • Krovinių tvarkymas;
 • Laikymas ir sandėliavimas;
 • Kitų atliekų rinkimas ir apdorojimas;
 • Kita sportinė veikla